Dr.BehzadRahmani

دکتر بهزاد رحمانی 
M.D
F.C.C.P
فوق تخصص جراحی ریه وقفسه صدری
(توراکس)
عضو کالج جراحان سینه آمریکا  

متخصص جراحی عمومی

(گوارش-گواتر)
نظام پزشکی18518 

 

راه حل جدید برای درمان سرطان

راه حل جدید برای درمان سرطان

با کشف روش سلولهای سرطانی در آماده کردن زمینه برای رشد تومور و گسترش آن، ممکن است بتوان درمانهای جدیدی برای متوقف کردن سرطان طراحی کرد.

مشخص شده است سلولهای سرطانی کیسه های ریز پر شده با مایع به نام اگزوزوم (exosome)   آزاد میکنند. این کیسه ها مملو از پروتئینهای قدرتمند و مولکولهای دیگر هستند که به طرق مختلف باعث میشوند شرایط بافت برای پیشرفت تومور مساعدتر گردد.

مثلا این مولکولها محیط سلولهای سرطانی را میتوانند بازسازی و تغییر شکل دهند و ژنهای سرطانی را در سلولهای دیگر جایگذاری کنند و به سیستم ایمنی سیگنال بدهند که به آنها حمله نکند.

این تغییرات باعث میشود رشد و گسترش تومور راحت تر شده و سرطان به بافتهای مجاور حمله ور شود و به بخشهای دیگر بدن برسد.

تهاجم سرطان و گسترش آن فرایند پیچیده ای هب نام متاستاز است و علت اصلی خطرناک بودن سرطان، همین امر است.

اکنون محققان دانشگاه ویسکانسین – مدیسن پروتئینی را شناسایی کرده اند که آزاد سازی اگزوزومها از سلول سرطانی را که باعث پیشروی و متاستاز سرطان میشود، کنترل میکند.

این محققان یافته های خود را در مقاله ای در ournal of Cell Biology منتشر کرده اند. 

 

پروتئین عامل تولید اگزوزوم در سلول سرطانی

این پروتئین موسوم به Munc13-4 اغلب در تومورهای ریه، پستان و لوزالمعده به فراوانی دیده میشود.

توماس اف جی مارتین پروفسور بیوشیمی دانشگاه ویسکانسین – مدیسن مسئول این پروژه تحقیقاتی میگوید متوجه شدیم با افزایش مقدار پروتئین Munc13-4 ، سلولهای سرطان ریه و لوزالمعده (پانکراس) تهاجمی تر شده و مقدار بیشتری اگزوزوم ترشح کردند.

پروتئین Munc13-4 با اتصال به کلسیم فعال میشود. غالبا مقدار کلسیم در سلولهای سرطانی بالاست.

محققان دریافته اند کلسیم ترشح اگزوزوم را در سلولهای سرطان پستان تهاجمی، تحریک مینماید. اما هنگامی که دانشمندان Munc13-4 را از سلولهای سرطان پستان خارج کردند، کلسیم دیگر باعث تولید اگزوزوم نشد.

همچنین هنگامی که پروتئین Munc13-4 با نوع جهش یافته آن که نمیتواند به کلسیم متصل شود تعویض شد، همین نتیجه مشاهده شد.

 

دانش بیولوژی اگزوزوم

دانشمندان برای اولین بار حدود 50 سال پیش متوجه اگزوزوم شدند اما تا دهه ها بعد تصور میشد تنها کاری که اگزوزوم ها انجام میدهند، خارج کردن مواد زاید سلول است.

اما در حدود ده سال پیش، علاقه به مطالعه اگزوزوم ها افزایش یافت و تحقیقات زیادی روی آنها شروع شد.

با این حال هنوز هم چیز زیادی در مورد اساس بیولوژی اگزوزوم ها نمی دانیم. یک چیزی که میدانیم این است که اگزوزوم ها در داخل سلول در ساختارهایی به نام اجسام چند وزیکولی (multivesicular bodies) شکل میگیرند. این باعث میشود با هم جوشی با غشای پلاسما یا دیواره سلولی، اگزوزومها آزاد شوند.

پروفسور مارتین و همکارانش کشف کردند که در مکانیسمی که این فرایند را در سلولهای سرطانی به راه می اندازد، Munc13-4 با پروتئین دیگری به نام Rab11 دحیل است.

آنها نشان دادند مهار پروتئین Munc13-4 در سلولهای سرطان پستان، باعث کاهش ترشح اگزوزومهایی میشود که حاوی آنزیمی هستند که محیط را برای رشد و گسترش سلولهای سرطانی مساعد میسازد.  

این آنزیم MT1-MMP نام دارد و ماتریکس خارج سلولی را تجزیه میکند. این باعث میشود سرطان راحت تر متاستاز بدهد و تومورهای ثانویه شکل بگیرند.

 

پروفسور توماس اف جی مارتین میگوید روی هم رفته ما فکر میکنیم افزایش پروتئین Munc13-4 همراه با افزایش میزان کلسیم باعث افزایش ترشح اگزوزوم ها در سلولهای سرطانی تهاجمی میشود و این پروتئین هدف احتمالی درمانهای آتی سرطان خواهد بود.

 

 

دسته ها: مقاله ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 

آخرین نوشته ها