Dr.BehzadRahmani

دکتر بهزاد رحمانی 
M.D
F.C.C.P
فوق تخصص جراحی ریه وقفسه صدری
(توراکس)
عضو کالج جراحان سینه آمریکا  

متخصص جراحی عمومی

(گوارش-گواتر)
نظام پزشکی18518 

 

درمان سرطان با پادتنهای مونوکلونال

درمان سرطان با پادتنهای مونوکلونال

/post-81/

یکی از روشهای مقابله دستگاه ایمنی بدن با مواد خارجی، ساختن تعداد زیادی پادتن (آنتی بادی) است. پادتن یا آنتی بادی پروتئینی است که به پروتئین خاصی به نام آنتی ژن میچسبد. پادتنها در سرتاسر بدن میگردند تا آنتی ژن ها را پیدا کرده و به آنها وصل شوند. پس از اتصال، بخشهای دیگر سیستم ایمنی را وادار...